Sök
  • Emre Ata

Hur köper jag Stellar?

Hur köper jag Stellar?


Stellar är ett öppen källkod och ett decentraliserat protokoll för digitala pengaröverföringar som möjliggör gränsöverskridande transaktioner mellan valutapar nästan nästan omedelbart. Stellar har sett några spännande utvecklingsförlopp under det senaste året potentiellt. Du kanske undrar hur man köper Stellar? Kryptovalutor är en tillgångsklass och det finns förvirring över regleringsmiljön i vissa jurisdiktioner. Reglering är dock inte något att frukta eftersom det skapar en säkrare miljö för din handel och utesluter dåliga spelare från marknaden. Mäklare regleras vanligtvis oftare än börser. Binance älskar regelbunden tydlighet. Kryptovalutor blir mer och mer etablerade. Detta leder i sin tur till lägre prisvolatilitet.