Sök
  • Emre Ata

Hur köper jag Zilliqa?

Hur köper jag Zilliqa?


Blockkedjor har ett inneboende problem. Ju fler noder det finns i nätverket, desto svårare är det för konsensus att arbeta. Hur snabbt konsensus kan nås i en blockchain beror direkt på nätverkets storlek. Lösningar på detta problem fokuserar i allmänhet på att lagra viss information utanför kedjan eller öka blockstorleken. Dessa lösningar kan fungera ett tag, men de löser inte det grundläg